طراحی پارچه

“طراحی پارچه” قسمت مهمی از زنجیره ی ارزش یک برند پوشاک را تشکیل میدهد که بعضی برندها و تولیدکننده های پوشاک در ایران به این موضوع اهمیت کمتری میدهند و از پارچه های آماده و موجود در بازار استفاده میکنند. در صورتیکه در بیشتر خانه های مُد دنیا، این فرآیند یعنی طراحی پارچه بعد از آماده سازی مودبورد شروع به کار میکند و طراحان پارچه با توجه به کانسپت کالکشن،چند ماه قبل از مراحل آماده سازی لباس، طراحی خود را آغاز می کنند.

تیم ما برای این فرآیند مهم در صنعت پوشاک پیشنهاد میکند تا طراحی پارچه ی کالکشنهای فصلی خودتان را به ما بسپارید و پارچه هایی منطبق با خواسته ی خود و کانسپت کالکشنتان تهیه کنید.